’ ’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Si­mon Maki­enok om morens død

Det rev mig midt over in­de­ni. Jeg tror al­drig, jeg har op­le­vet så søn­der­ri­ven­de en sorg og af­magt i mit liv

ons­hip. Min fa­mi­lie og mi­ne al­ler­nær­me­ste har det bed­re, og der er for før­ste gang et lys for en­den af det hårdeste år, jeg no­gen­sin­de har op­le­vet. Nu hå­ber jeg ba­re, jeg kan gø­re klub­ben stolt og få ban­ket kug­len i kas­sen – helst man­ge gan­ge. Jeg vil knok­le på, for at det skal gå i op­fyl­del­se. «

Si­mon Maki­enok score­de 35 mål i 74 su­per­liga- kam­pe for Brøndby, in­den han blev solgt til Pa­ler­mo i som­me­ren 2014. Al­li­ge­vel var han ik­ke al­tid li­ge po­pu­lær hos fan­se­ne, der til ti­der buhe­de og pif­te­de ad ham. Det var med­vir­ken­de til, at han valg­te at si­ge nej til klub

ben i det­te trans­fer­vin­due. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Si­mon Maki­enok er med til at bæ­re sin mors ki­ste ud fra Sankt Jør­gens Kir­ke i Næst­ved. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.