Må­l­løs jysk klas­si­ker

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter en skidt start på Su­per­liga- sæ­so­nen, har Es­b­jerg si­den fy­rin­gen af Ni­els Fre­de­rik­sen sta­bi­li­se­ret sig. Så­le­des lyk­ke­des det for den vi­ka­ri­e­ren­de ch­eftræ­ner, Mi­cha­el Pe­der­sen, at fø­re si­ne trop­per til uaf­gjort 0- 0 på Ce­res Park i Aar­hus mod AGF. Der­med er det ve­stjy­ske bund­hold ube­sej­ret i si­ne se­ne­ste tre kam­pe.

Men hvis ik­ke Es­b­jerg hav­de få­et hjælp af kam­pens uru­ti­ne­re­de og usik­re dom­mer, Benja­min Sved­borg, kun­ne AGF væ­re gå­et til pau­sen med en fø­ring. Det lig­ne­de et straf­fes­park, da Magnus Le­kven tog hån­den til hjælp for at få bol­den væk fra for­svarszo­nen, og da Kim Aa­bech he­a­de­de bol­den i net­ma­sker­ne, blev scor­in­gen un­der­kendt, for­di dom­me­ren men­te, at Leon Jes­sen mo­men­tet for­in­den var ble­vet skub­bet ur­eg­le­men­te­ret om­kuld.

I an­den halv­leg faldt in­ten­si­te­ten. Bed­ste scor­ings­mu­lig­hed op­stod fem mi­nut­ter før tid, da AGFs ind­skif­te­de sak­ses­parks­helt fra kam­pen imod FC København, Mor­ten Nord­s­trand, slap fri i straf­fes­parks­fel­tet, men Es­b­jerg- ke­e­per Martin Du­brav­ka di­ske­de op med en fin red­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.