FCMs mod­stan­de­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SSC Na­po­li Sid­ste år:

( Ita­li­en): Num­mer fem i Se­rie A. Er i Eu­ro­pa League/ Champions Le­agu­e­grup­pe­spil for fem­te år i træk.

» Na­po­li er store fa­vo­rit­ter. De skal vin­de grup­pen. «

Tim Sparv: Le­gia Warszawa Sid­ste år:

( Po­len): Vandt sølv i Ek­strakla­sa Er i Eu­ro­pa League- grup­pe­spil for tred­je år i træk. » Vi skal væ­re på sam­me ni­veau som Le­gia. Jeg føl­ger fak­tisk liga­en, for jeg har nog­le kam­me­ra­ter, der spil­ler der. Der er god at­mos­fæ­re på kam­pe­ne, og vi skal ha­ve respekt for dem. «

Tim Sparv: Club Brug­ge Sid­ste år:

( Bel­gi­en): Vandt sølv i Jupi­ler League. Er i Eu­ro­pa League- grup­pe­spil for an­det år i træk.

» Vi er nok på et lidt la­ve­re ni­veau end Brug­ge. De har stør­re øko­no­mi­ske res­sour­cer, stør­re er­fa­ring og et stær­ke­re fun­da­ment i Eu­ro­pa. I de­res før­ste kamp mod Man­che­ster Uni­ted ( i CL- kval, red.) gjor­de de det ret godt. «

Tim Sparv:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.