Ol­sen ud­ta­ger tre nye til trup­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Rizi Dur­mi­si er med i Mor­ten Ol­sens lands­hold­strup. A- LANDS­HOL­DET Fo­to: EPA

Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen udt­og i går de tre sid­ste spil­le­re til den 25 mand store lands­hold­strup.

Ol­sen hav­de kun ud­ta­get Da­ni­el Ag­ger og Si­mon Kjær til mid­ter­for­sva­ret, og der­for faldt val­get på to cen­ter­for­sva­re­re – FCMs Kian Hansen og Erik Svi­at­chen­ko.

Brønd­bys Riza Dur­mi­si blev ud­ta­get som den sid­ste.

Ni­co­lai Boi­le­sen sid­der nor­malt tungt på tro­nen som ven­stre ba­ck på det dan­ske lands­hold, men den blon­de dan­sker har end­nu ik­ke spil­let for Ajax i sæ­so­nen, for­di han jag­ter et klubs­kift e.

Riza Dur­mi­si har spil­let en en­kelt kamp på den dan­ske lands­hold, da spil­le­ren med de al­ban­ske rød­der fi k de­but mod Mon­te­ne­gro 8. ju­ni i år.

Riza Dur­mi­si kan der­med se frem til at mø­de sit an­det hjem­land, når Dan­mark ta­ger imod Albanien fre­dag 4. sep­tem­ber i Par­ken.

» Det er al­tid stort at bli­ve ud­ta­get til A- lands­hol­det, men den­ne gang er det end­nu me­re spe­ci­elt for mig, når en af mod­stan­der­ne er Albanien. Det er der, he­le min fa­mi­lie er fra, så det bli­ver en sjov, men me­get spe­ci­el og rø­ren­de kamp at væ­re med til, « si­ger Riza Dur­mi­si til DBUs hjem­mesi­de. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.