Aal­borg ned­kæm­pe­de Skjern i fl ot pre­mi­e­re­kamp

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BOXER HERRELIGAEN kæm­pen­de Skjern- spil­le­re, der kom tilbage eft er bå­de at ha­ve væ­ret bag­ud 7- 10, 11- 13 og 13- 16. Men ved stil­lin­gen 21- 21 10 mi­nut­ter før tid løb Ole Nør­gaards mand­skab tør for kræft er. Aal­borgs nye må­l­mand, An­dreas Pa­li­cka, bi­drog med vig­ti­ge red­nin­ger, og da nord­jy­der­ne sam­ti­dig send­te bol­den i net­tet tre gan­ge i træk, var ki­men til sej­ren lagt.

Skjern gav de sid­ste kram­pe­træk­nin­ger og kom på på 23- 25, men kom al­drig tæt­te­re på.

Kam­pen slut­te­de 28- 24, og Aal­borg fi k der­med en per­fekt sæ­son­start. BNB

Aal­borg og træ­ner Jes­per Jen­sen ( mid­ten) sej­re­de i åb­nings­kam­pen mod Skjern. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.