Hol­læn­der lø­ber hur­tig­ste VM- tid på 200 me­ter i 17 år

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PIVHURTIG

Hol­læn­de­re kan an­det end at skøjte lyn­hur­tigt på is. 23- åri­ge Daf­ne Schip­pers over­sprin­te­de al­le i VM- fi - na­len på 200 me­ter og løb den hur­tig­ste tid i 17 år.

Der­med måt­te for­hånds­fa­vo­rit­ter­ne, ja­mai­ca­ner­ne Elaine Thomp­son og Vero­ni­ca Camp­bell- Brown, ta­ge til tak­ke med sølv og bron­ze.

Schip­pers løb i ti­den 21,63 og sat­te VM- re­kord, men et styk­ke fra ver­dens­re­kor­den fra 1988 på 21,34 sat af nu af­dø­de Fl­oren­ce Grif­fi th- Joy­ner.

Daf­ne Schip­pers er der­med tred­je­hur­tigst af al­le i hi­sto­ri­en på 200 me­ter. Kun Fl­oren­ce Grif­fi th- Joy­ner og do­ping­døm­te Ma­rion Jones har væ­ret hur­ti­ge­re.

Den tid­li­ge­re syv­kæm­per fi k re­van­che fra fi na­len på kon­ge­di­sci­pli­nen 100 me­ter un­der VM, hvor Schip­pers tog søl­vet eft er su­veræ­ne Shel­lyAnn Fra­ser- Pry­ce.

Elaine Thomp­son løb hur­ti­ge­re end no­gen­sin­de før, da hun kryd­se­de stre­gen i ti­den 21,66, men det var alt­så tre hund­red­dele af et se­kund ef­ter hol­læn­de­ren. BNB

Daf­ne Schip­pers sat­te hur­tig­ste 200- me­ter- tid i 17 år. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.