DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ENG­LAND LEAGUE ONE, KLOK­KEN 16: 00 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Nat­ten til tirs­dag smæk­ker fod­bol­dens trans­fer­vin­due i, og på le­del­ses­gan­ge­ne rundt om­kring i su­per­liga­klub­ber­ne ar­bej­des der li­ge nu på høj­tryk. Hvil­ke spil­le­re skal kø­bes, og hvem skal sæl­ges?

Spør­ger man book­ma­ke­ren Nor­di­cBet, kom­mer en del af de store pro­fi ler til at væ­re for­tid i den dan­ske liga in­den da. Så­le­des gi­ver man blot odds 1,50 på et Da­ni­el Amar­tey- skift e, mens Pio­ne Si­sto gi­ver 1,60 på et skift e og Erik Svi­at­chen­ko 1,90 på det sam­me.

» Der er i Su­per­liga­en en stør­re grup­pe pro­fi ler, der er for go­de til den dan­ske liga, så det teg­ner til at bli­ve nog­le travle trans­fer­da­ge hos klub­ber som FCK, FC Midtjylland og Brøndby. FCK si­ger næp­pe nej til 50- 60 mio. kr. for Amar­tey. I Midtjylland har Si­sto læn­ge haft det ene ben ude af dø­ren, « si­ger Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jen­sen.

Fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.