2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Swindon har væ­ret gen­nem et stør­re ge­ne­ra­tions­skift e i lø­bet af som­me­ren, som har eft er­ladt hol­det med en af de su­verænt yng­ste trup­per i ræk­ken. Off en­si­ven ser mærk­bart bed­re ud end de­fen­si­ven, så et spil på man­ge mål vir­ker gan­ske lo­gisk mod Sh­ef­fi eld Uni­ted. Gæ­ster­ne har sco­ret syv gan­ge i de før­ste fi re kam­pe, men fi k og­så omvendt en or­dent­lig snit­ter med 0- 4 i pre­mi­e­ren mod Gil­ling­ham. Se­ne­st de to hold mød­tes i maj, end­te det med de van­vit­ti­ge cif­re 5- 5, så en ny må­l­fest ser gan­ske vel­be­talt ud.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.