2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er en for­fær­de­lig start på sæ­so­nen, fi k Sunderland lidt op­mun­tring med uaf­gjort imod Swan­sea, og man skal be­stemt ik­ke af­vi­se, at det kan bli­ve til po­int her. Man har hen­tet sven­ske Ola Toi­vo­nen ind som for­stærk­ning, og mø­der et Aston Villa- hold, som li­der kraft igt un­der Fa­bi­an Delp­hs og ik­ke mindst Chri­sti­an Ben­te­kes af­gang og ind­til vi­de­re blot har sco­ret to gan­ge, selv om start­pro­gram­met ik­ke har væ­ret skræm­men­de. Selv­føl­ge­lig er Aston Villa fa­vo­rit­ter, men det æn­drer ik­ke på, at vær­di­en må væ­re at fi nde på gæ­ster­ne.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.