Kte par­for­hold

BT - - INDBLIK -

» Sam­ta­len er en vej til et bå­de bed­re og læn­ge­re­va­ren­de par­for­hold. «

Der­for har Pou­la Helth og Hans Jørn Fil­ges fun­det en op­skrift, der kan hjæl­pe den go­de sam­ta­le på vej. For man kan ik­ke ba­re be­gyn­de at snak­ke, som Pe­ter Som­mer syn­ger i hit­tet ‘ Val­by Bak­ke’.

Den go­de sam­ta­le kræ­ver reg­ler, så beg­ge par­ter bli­ver hørt og får mu­lig­hed for at for­stå hin­an­den. På den må­de får snak­kesa­li­ge kvin­der el­ler tav­se mænd – el­ler må­ske er det omvendt – de sam­me vil­kår. Des­u­den skal man for­sø­ge at læg­ge fø­lel­ser­ne til si­de.

» Den ide­el­le sam­ta­le kan f. eks. for­styr­res af fø­lel­ses­mæs­si­ge re­ak­tio­ner, som kan af­spo­re og der­med fjer­ne fo­kus fra det væ­sent­li­ge, « står der i bo­gen.

Kort for­talt hand­ler det om at lyt­te til hin­an­den og for­sø­ge at for­stå – frem for at af­vi­se, kri­ti­se­re og dis­ku­te­re, hvem der tøm­te op­va­ske­ma­ski­nen flest gan­ge i sid­ste uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.