Hans Jørn Fil­ges

BT - - INDBLIK -

• Al­der: 69 år. • Ud­dan­net økonom. Sam­ta­le- kon­su­lent på ar­bejds­plad­ser samt mel­lem par. • Mød­te Pou­la Helth i be­gyn­del­sen af 90er­ne. Kort ef­ter blev de gift. • I åre­ne 2003- 04 ud­vik­le­de de sam­ta­le­sy­ste­met til bo­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.