Pou­la Helth

BT - - INDBLIK -

• Al­der: » Det er min hem­me­lig­hed. Men jeg er yn­gre end Hans Jørn « . • Ud­dan­net på RUC. For­sker i le­del­se og læ­ring på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School. • Har tid­li­ge­re un­der­vist le­de­re og skre­vet en ræk­ke bø­ger om le­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.