An­net­te Birkmann

BT - - KLUMME -

• Født og op­vok­set i Hel­lerup. • Har læst ju­ra og er ad­vo­kat. • Le­ver i dag af at hol­de fored­rag og skri­ve bø­ger, bl. a. ’ The ro­ad to get­ting your­self out of the way’, som ud­kom­mer på dansk på In­for­ma­tions For­lag. • Bor på Øster­bro i København, når hun ik­ke er hos sin fransk- ca­na­di­ske kæ­re­ste i Mon­tre­al. • Læs me­re på an­net­te­birk­mann. com.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.