For­døm ik­ke

BT - - STYRK DIT LIV -

Må­ske sy­nes du, at det er døds­sygt at stå i et fit­nes­scen­ter el­ler at bli­ve ve­ge­tar. Men du be­hø­ver ik­ke øse af din ufor­be­hold­ne me­ning og kri­tik. Husk: At an­dres øn­sker og drøm­me ik­ke mat­cher di­ne eg­ne, er ik­ke en kri­tik af dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.