Vær in­ter­es­se­ret

BT - - STYRK DIT LIV -

Spørg hvad din ven/ kæ­re­ste/ fa­mile­med­lem vil op­nå og hvor­for. For­står du, hvor­for det er vig­tigt, kan du bed­re støt­te. Din in­ter­es­se sig­na­le­rer, at den an­den be­ty­der no­get for dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.