UGENS TEMA Vis din in­ter­es­se

BT - - KLUMMEN -

kur­ren­cesport var ik­ke en del af min fa­mi­lies kul­tur – blev mi­ne mål og drøm­me respek­te­ret og bak­ket op. Be­tin­gel­ses­løst.

He­le fa­mi­li­en har alt­så støt­tet mig, men min fars støt­te var ’ so­met­hing re­al­ly spe­ci­al’. Han be­sad en sjæl­den ev­ne til at sæt­te sig ind i mi­ne tan­ker og ægte nys­ger­rigt spør­ge mig om, hvor­dan det gik. Det var ik­ke ru­ti­nespørgs­mål. Han var le­ven­de in­ter­es­se­ret, og fulg­te med i mit liv. Når han stil­le­de spørgs­mål, var

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.