Tysk

BT - - NYHEDER -

Eft er Lars Løk­kes vi­sit til Tys­kland ta­ler han om for­søm­mel­se af ty sk på ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner­ne. Vi skal ik­ke glem­me vo­res na­bo­sprog. Og ty sk er godt for eks­por­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.