Vi ti­er sort kapitel ihjel

BT - - DEBAT - FLYGT­NIN­GE­KRI­SE København Ø

Flem­m­ing Franklin Fi­s­cher

Al den po­le­mik om fl ygt­nin­ge sæt­ter vort sam­funds­sind, med­men­ne­ske­lig­hed og so­li­da­ri­tet på prø­ve, og vo­res moral spæn­des vidt. Høj­re­fl øj­en blæ­ser til kamp og rå­ber ’ stop strøm­men af fl ygt­nin­ge­ne’.

Jeg har end­da hørt her­bo­en­de jø­der rå­be vagt i ge­vær. Ja­men, har de helt glemt, da de måt­te fl yg­te til Sve­ri­ge, og hvor der var et land der tog imod og gav dem tryg­ge vil­kår. Næ­sten 7.000 blev red­det. Be­va­res, det dre­je­de sig ik­ke om 100.000 el­ler me­re, og de var hel­ler ik­ke mus­li­mer, men de kun­ne kom­me i sik­ker­hed. Et sort kapitel i dansk hi­sto­rie, som man helst ti­er ihjel, var i 19441946, da om­kring 250.000 ty­ske fl ygt­nin­ge kom her­op og le­ve­de un­der kum­mer­li­ge for­hold i lej­re med pig­t­råd om­kring og be­væb­ne­de vag­ter. De blev i man­ge til­fæl­de næg­tet læ­ge­hjælp.

Det er en skam­plet på dansk hi­sto­rie, og det må ik­ke gen­ta­ge sig – over­ho­ve­det.

Et hi­sto­risk stort an­tal flygt­nin­ge og mi­gran­ter sø­ger i den­ne tid mod Eu­ro­pa. Her­hjem­me ra­ser flygt­nin­ge­de­bat­ten. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.