Vi skal gø­re me­re

BT - - DEBAT - FLYGT­NIN­GE­KRI­SE København K

Ha­mid El Mousti

Jeg har det ad hel­ve­de til. Jeg kan ik­ke kla­re at se fl ere dø­de fl ygt­nin­ge. Vi skal ik­ke ac­cep­te­re, at men­ne­skes­mug­le­re tje­ner for­mu­er på de ulyk­ke­li­ge fl ygt­nin­ge. Nu kon­sta­te­rer man, at 71 fl ygt­nin­ge dø­de i en kø­le­vogn, som blev eft er­ladt ved den un­garsk- østrig­ske græn­se af men­ne­skes­mug­le­re fra Ru­mæ­ni­en el­ler Bul­ga­ri­en. Hvor hjer­te­løs kan man væ­re? Der var børn og kvin­der blandt dem.

Det er ik­ke nok, at vi sen­der pen­ge til de hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner, vi skal gø­re no­get me­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.