BTs le­der tirs­dag: ’ Claus Hjorts fik­se kneb’

BT - - DEBAT -

Da Claus Hjort Fre­de­rik­sens ( V) hånd­te­ring af na­tio­nens øko­no­mi blev ud­sat for et kas­se­eft er­syn i 2011, umid­del­bart eft er at han var gå­et af som fi nans­mi­ni­ster, var han ik­ke sen til at ud­stil­le, hvil­ket ’ hur­lum­hej’ hans eft er­føl­ger Bjar­ne Cory­don ( S) hav­de gang i. Nu er Claus Hjort Fre­de­rik­sen tilbage i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, hvor han som no­get af det før­ste selv be­stil­te et kas­se­eft er­syn.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.