JA TIL SIN ISA­BEL

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 30. AU­GUST 2015

Un­der stor me­di­e­be­vå­gen­hed kun­ne Cecillia Mundt og Isa­bel Storm fra Ring­s­ted en­de­lig kal­de sig ko­ne og ko­ne, da de i går som det før­ste trans­køn­ne­de par blev vi­et i den dan­ske fol­kekir­ke.

Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Med ud­veks­ling af rin­ge, kys og kram sag­de Cecillia Mundt og Isa­bel Storm ja til hin­an­den. Bryl­lup­pet blev holdt i et ki­ne­sisk tema, og der­for hav­de fle­re af gæ­ster­ne stuk­ket spi­sepin­de i hå­ret og iført sig sil­ke­tøj og ki­ne­si­ske hat­te. Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.