Fængs­let for fri­heds­be­rø­vel­se

BT - - NYHEDER - Ama­lie Frøkjær- Rubbås Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TRUS­LER

En 43- årig mand fra Hel­lerup er ef­ter et grund­lovs­for­hør i Ret­ten i Hil­le­rød lør­dag ble­vet va­re­tægts­fængs­let i godt to uger ef­ter at ha­ve fri­heds­be­rø­vet og tru­et en kvin­de­lig be­kendt da­gen før.

Po­li­ti­et fryg­te­de, at den sig­te­des lej­lig­hed på Lil­le Strand­vej i Hel­lerup in­de­holdt bå­de vå­ben og spræng­stof­fer og valg­te der­for at evaku­e­re et stør­re an­tal lej­lig­he­der i om­rå­det samt til­kal­de for­sva­rets am­mu­ni­tions­ryd­de­re for at ransa­ge lej­lig­he­den.

Mas­ser af ild­kraft

Po­li­ti­et fandt fem kraf­ti­ge sky­de­vå­ben i lej­lig­he­den samt i en an­den lej­lig­hed, som den 43- åri­ge har til­knyt­ning til, men in­gen spræng­stof­fer. De evaku­e­re­de be­bo­e­re kun­ne der­for fre­dag af­ten ven­de tilbage til de­res bo­li­ger.

Den 43- åri­ge næg­ter sig dog skyl­dig i sig­tel­ser­ne, men en dom­mer valg­te al­li­ge­vel at va­re­tægts­fængs­le ham frem til 14. sep­tem­ber.

Grund­lovs­for­hø­ret fo­re­gik bag luk­ke­de dø­re, og mo­ti­vet til fri­heds­be­rø­vel­sen er der­for ukendt.

Po­li­ti og bom­be­ryd­de­re måt­te i ak­tion Hel­lerup.

Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.