Har ik­ke tid til køk­kentjan­sen

BT - - NYHEDER -

Børn vil ger­ne gi­ve en hånd med i køk­ke­net, men det kni­ber med at få tid til at hjæl­pe mor og far, når der skal skr­æl­les gu­le­rød­der og for­mes fri­ka­del­ler. I en ny un­der­sø­gel­se, som Ar­la står bag, har 733 ele­ver i 6. og 7. klas­se for­talt om de­res for­hold til mad­lav­ning i hjem­met. Seks ud af ti ele­ver sva­rer, at de hjæl­per til i køk­ke­net, når der skal la­ves af­tens­mad, men li­ge så man­ge, nem­lig 57 pro­cent, vil ger­ne hjæl­pe me­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.