Ad­va­rer mod te­le­be­vi­ser

BT - - NYHEDER -

Sid­ste år ind­hen­te­de po­li­ti­et ma­ste­o­p­lys­nin­ger me­re end 4.000 gan­ge un­der ef­ter­forsk­nin­gen af straf­fesa­ger. Ma­ste­o­p­lys­nin­ger­ne vi­ser, hvil­ke mo­bil­ma­ster en mo­bil­te­le­fon har be­nyt­tet og bru­ges til at kort­læg­ge en mistænkt ger­nings­mands be­væ­gel­ser, men oplys­nin­ger­ne be­vi­ser ik­ke, hvor en per­son har op­holdt sig, ad­va­rer eks­per­ter iføl­ge In­for­ma­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.