Be­hand­ling af kræft me­re ens

BT - - NYHEDER -

Det har ik­ke læn­ge­re den store be­tyd­ning, om du mod­ta­ger din kræft­be­hand­ling i Aar­hus el­ler København. For mens chan­cer­ne for at over­le­ve en al­vor­lig kræft­syg­dom tid­li­ge­re hang sam­men med, hvor i lan­det man blev be­hand­let, så er de re­gio­na­le skel ble­vet mind­sket, vi­ser en ny analyse ud­ar­bej­det af Im­ple­ment.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.