Bom­be­mand fan­get af po­li­ti

BT - - NYHEDER - Den tyr­ki­ske an­hold­te, Adem Ka­ra­dag. Fo­to: EPA.

KRIMI

12 da­ge eft er at en bom­be eks­plo­de­re­de i Bang­kok og dræb­te 20 per­so­ner, har thailand­sk po­li­ti an­holdt den for­mode­de ger­nings­mand bag an­gre­bet.

An­hol­del­sen fandt sted lør­dag for­mid­dag dansk tid i en lej­lig­hed i den nord­li­ge del af ho­ved­sta­den, hvor den for­mode­de ger­nings­mand holdt til.

Iføl­ge Reu­ters var der ma­te­ri­a­le i lej­lig­he­den, der kan bru­ges til at frem­stil­le bom­ber.

Po­li­ti­tals­mand Prawut Tha­vorn­si­ri op­ly­ser sam­ti­dig, at den an­hold­te lig­ner ham, man har eft er­lyst.

Gry­ne­de over­våg­nings­bil­le­der har vist en ung mand i en gul T- shirt, der eft er­lod en ryg­sæk ved Erawan- temp­let i Bang­kok, kort før en bom­be eks­plo­de­re­de på ste­det.

Fle­re lo­ka­le me­di­er skri­ver, at den an­hold­te skul­le væ­re fra Tyr­ki­et, men det er ik­ke be­kræft et of­fi ci­elt. Tid­li­ge­re har myn­dig­he­der­ne dog fast­slå­et, at man mistænk­te ud­læn­din­ge for at stå bag an­gre­be­ne.

I alt blev 20 per­so­ner dræbt og 125 sår­et, da bom­ben eks­plo­de­re­de ved temp­let, der er et po­pu­lært turist­mål, og blandt de om­kom­ne var fl ere turi­ster.

Po­li­ti­et ind­led­te eft er­føl­gen­de en re­gu­lær men­ne­skej­agt på man­den i den gu­le T- shirt, og man har un­der­vejs ud­lo­vet be­trag­te­li­ge du­sø­rer for in­for­ma­tio­ner, der kun­ne fø­re til en an­hol­del­se.

For­u­den bom­ben ved Erawan- temp­let mistæn­kes ger­nings­man­den for at stå bag en bom­be da­gen eft er.

Den­ne gang var må­let ho­ved­sta­dens travle fær­ge­havn Sat­hort, men in­gen kom til ska­de ved eks­plo­sio­nen.

Un­der­vejs har de thailand­ske myn­dig­he­der op­lyst, at man mistænk­te fl ere for at stå bag an­gre­bet. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.