KRÆ­VER VA­RE­TÆGTS­FÆNGS­LING I FLYGT­NIN­GE­TRA­GE­DIE

BT - - NYHEDER -

UN­GARN:

Står det til an­kla­ge­ren, skal de fi re mænd, der er an­holdt i sa­gen om 71 fl ygt­nin­ges død i en eft er­ladt last­bil, va­re­tægts­fængs­les i en må­ned. Lør­dag er der rets­mø­de i den un­gar­ske by Kec­ske­met, hvor de fi re mænd sid­der på an­kla­ge­bæn­ken, mistænkt for at væ­re en del af et øst­eu­ro­pæ­isk net­værk, der smug­ler fl ygt­nin­ge rundt i Eu­ro­pa. Tors­dag blev li­ge­ne af 71 sy­ri- ske fl ygt­nin­ge fun­det i en eft er­ladt last­bil ved en mo­tor­vej syd for Wi­en i Østrig. De me­nes at væ­re om­kom­met ved ilt­man­gel. Tra­ge­di­en har vakt ra­ma­skrig og fu­r­o­re in­ter­na­tio­nalt. De fi re per­so­ner er al­le ble­vet an­holdt i Kec­ske­met, hvor last­bi­len var re­gi­stre­ret. Tre af de an­hold­te er bul­ga­re­re, mens den sid­ste er af­g­ha­ner. Chauff øren af last­bi­len eft er­ly­ses fort­sat. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.