’’

BT - - NYHEDER -

Jeg kun­ne da selv­føl­ge­lig godt ha­ve tænkt mig me­get me­re tid sam­men med Ha­rald, men jeg fø­ler og­så, at vi har nå­et det, vi vil­le, og vi har haft et dej­ligt liv

Ru­di Ni­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.