Sk adres­se

Ste­der, åb­ne­de i går som ud­stil­lings­sted

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 30. AU­GUST 2015

I går in­vi­te­re­de For­e­nin­gen Pro­jekt Stjerne Ra­dio til fol­ke­fest, og be­sæt­tel­ses­ti­dens Stjerne Ra­dio, Isted­ga­de 31 genop­stod – nu som be­sæt­tel­ses­hi­sto­risk ud­stil­lings­lo­ka­le. Det lo­ka­le mu­se­ums­vin­due skal for­mid­le mod­stands­be­væ­gel­sens hi­sto­rie i skif­ten­de ud­stil­lin­ger. Fo­tos: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.