Fed­t­af­gift fi nan­si­e­re­de skat­te­let­tel­ser

BT - - NYHEDER -

Den tid­li­ge­re VK- re­ge­rings fed­t­af­gift hand­le­de om at fi nan­si­e­re skat­te­let­tel­ser og ik­ke om at frem­me sund­he­den, kon­klu­de­rer ny dansk forsk­ning fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. For­sker­ne hæft er sig blandt an­det ved, at af­gift ens stør­rel­se ik­ke fulg­te fore­byg­gel­ses­kom­mis­sio­nens an­be­fa­lin­ger om at sæt­te fed­t­af­gift en op. I ste­det ju­ste­re­de Skat­te­mi­ni­ste­ri­et blot af­gift en så­dan, at den kon­stant ind­brag­te 1,5 mil­li­ard kro­ner til statskas­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.