OL- at­let le­ve­de som escort­pi­ge

BT - - NYHEDER -

Tre gan­ge delt­og den 44- åri­ge ame­ri­ka­ner Suzy Fa­vor Ha­milt­on ved OL. I 2000 top­pe­de hun ver­dens­rang­li­sten på 1.500 me­ter i at­le­tik. Ef­ter sin lø­be­kar­ri­e­re drev Suzy Fa­vor Ha­milt­on i fle­re år et ejen­doms­mæg­ler­fir­ma med sin æg­te­mand. På over­fla­den et ’ al­min­de­ligt’ fa­mi­li­e­liv. Nu for­tæl­ler den tredob­bel­te OL- del­ta­ger dog i en ny bog, hvor­dan hun har le­vet et dob­belt­liv og ar­bej­det som luksusprosti­tu­e­ret, skri­ver New York Post.

Suzy Fa­vor Ha­milt­on for­tal­te selv nyhe­den om sin nye bog via Twit­ter tid­li­ge­re på ugen.

» Jeg er så glad for en­de­lig at de­le min hi­sto­rie med jer i den­ne må­ned. «

» Jeg blev til­truk­ket af escort- li­vet, som gjor­de det let­te­re i en hård tid. « Ca­ca.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.