TE­NE­RI­FE

BT - - TV -

Te­ne­ri­fe lig­ger som en per­le i At­lan­ter­ha­vet og by­der på et be­ha­ge­ligt kli­ma og man­ge skøn­ne op­le­vel­ser året rundt. Vi har sam­men­sat en skøn fe­rie med op­hold i su­i­te på 4- stjer­net ho­tel, hvor al­ders­græn­sen er 16 år. Du har in­klu­de­ret helpension inkl. vin og vand til af­tens­ma­den, 2 ud­flug­ter og dansk rej­se­le­der. Vi skal b la. op­le­ve na­tio­nal­par­ken Tei­de, hvor vi skal op­le­ve den 3718 me­ter hø­je vulkan af sam­me navn, det be­røm­te dra­ge­blod­stræ og char­me­ren­de hi­sto­ri­ske by­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.