ODIN FRA LEJ­RE

BT - - SØNDAG -

Det­te er et af Tom­my Ole­sens helt unik­ke fund. Det er en lil­le fi gur i sølv, der vi­ser Odin sid­den­de med si­ne to rav­ne Hu­gin og Mu­nin. Den­ne gen­gi­vel­se af Odin i sit høj­sæ­de er ’ ene­stå­en­de og helt unik i det ar­kæ­o­lo­gi­ske fund­ma­te­ri­a­le’. Odin fra Lej­re kan ses på Roskil­de Mu­se­um.

Fo­to: Roskil­de Mu­se­um

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.