MANNERUPSKATTEN

BT - - SØNDAG -

Som­me­ren 2012 glem­mer Tom­my Ole­sen al­drig. Sam­men med to sven­ske kol­le­ger gik han og søg­te på en mark, og plud­se­lig var der bid: Mannerupskatten er en sølv- og guldskat på til­sam­men me­re end syv ki­lo. Den er fra æl­dre ger­mansk jer­nal­der. Fo­to: Roskil­de Mu­se­um

en de­tek­tor­fø­rers uni­vers.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.