HJEM­MESI­DER ER IK­KE PRO­BLE­MET

BT - - SØNDAG -

rik. et er nemt at pe­ge fi ngre ad sel­ska­ber, der til­by­der hjælp til ut­ro­skab. Al­li­ge­vel bør man la­de væ­re, me­ner se­xo­log Jakob Ol- for en hjem­mesi­de. Det er jo ik­ke hjem­mesi­den, der har op­fun­det ut­ro­skab, « si­ger han.

Jakob Ol­rik er over­be­vist om, dan­ske­re hver­ken er me­re el­ler min­dre ut­ro end tid­li­ge­re. Han me­ner, det blot kan vir­ke så­dan på grund af syn­lig­he­den af hjem­mesi­der­ne og de­res re­k­la­mer. Ik­ke de­sto min­dre er der en for­skel i må­den, vi er ut­ro på.

» Der er for­skel­li­ge ty­per af ut­ro­skab, og i det­te til­fæl­de snak­ker vi om, at man har plan­lagt sin ut­ro­skab. I så­dan nog­le si­tu­a­tio­ner bør man sna­re­re tæn­ke over, hvad man sav­ner hos sin part­ner, og så snak­ke sam­men. Så lø­ser tin­ge­ne sig som re­gel, « si­ger se­xo­lo­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.