SÅ­DAN UND­GÅR DU UT­RO­SKAB

BT - - SØNDAG - Dem. sam­men, så beg­ges be­hov Fo­to: Scan­pix/ Iris

Gør no­get Lyt til

godt for din part­ner hver dag. din part­ner – spørg ved­kom­men­de om fø­lel­ser, ly­ster og be­hov.

i fæl­les­ska­bet i hjem­met, så den ene ik­ke fø­ler, at an­sva­ret hvi­ler på ham/ hen­de. din part­ner som en selv­føl­ge. ud af dig selv. be­hov og tal med din part­ner om

Tag del Tag ik­ke Gør no­get Mærk di­ne

Find løs­nin­ger

bli­ver til­go­de­set.

at du ik­ke kun gør tin­ge­ne for din part­ners skyld, men og­så for din egen.

Husk,

Ut­ro­skab er et syg­dom­s­tegn i et for­hold mel­lem to men­ne­sker, me­ner se­xo­log Jakob Ol­rik. ’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.