SPIL

BT - - SØNDAG -

Spe­a­ker til Blu­et­oo­th.

***** *

Cre­a­ti­ve er igen på ba­nen med en in­ter­es­sant spe­a­ker. Den­ne gang er det op­føl­ge­ren til de­res me­get ro­ste Ro­ar. Ro­ar 2 er bå­de min­dre og let­te­re end sin for­gæn­ger, men al­li­ge­vel med me­get me­re power. Ro­ar 2 kan til­slut­tes næ­sten alt via Blu­et­oo­th, og med si­ne fem dri­ve­re og sin vir­ke­lig stær­ke sub­woo­fer le­ve­rer den en lyd, der kan spil­le en min­dre balsal op. Små fi nes­ser som at be­sva­re te­le­fo­nopkald og af­spil­le MP3- fi ler fra et SD- kort er med til at fuld­fø­re bil­le­det af Ro­ar 2 som en sær­de­les gen­nem­ført spe­a­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.