GUN­NERS MED LØ

Ar­se­nal var spå­et en stor sæ­son, men har langt fra få­et den start, man hav­de hå­bet på

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PRE­MI­ER LEAGUE frem til i går ef­ter­mid­dag på Saint Ja­mes’ Park.

Det er an­den gang i sæ­so­nens før­ste fi­re kam­pe, at Ar­se­nal vin­der et op­gør ef­ter selvmål. Da man vandt 2- 1 ude over Crystal Pa­la­ce, kom de tre po­int li­ge­le­des i land ef­ter god hjælp fra Pa­la­ces Da­mi­en Dela­ney.

Ar­se­nal- ma­na­ger Wen­ger vil­le ef­ter­føl­gen­de gå med til at kal­de Arsenals sæ­son­start for ’ lun­ken’, men han var ik­ke be­kym­ret over må­l­mang­len.

» Vi var kon­stant i kon­trol. Vi spil­le­de mo­dent og in­tel­li­gent, og sej­ren var me­get vig­tig - det var må­ske og­så der­for, at vi blev lidt for­sig­ti­ge, « sag­de fransk­man­den til BBC.

SØN­DAG 30. AU­GUST 2015

Ar­se­nal har ik­ke få­et den start på sæ­so­nen, man hav­de hå­bet på. Især har det kne­bet for hol­dets an­gri­be­re at få gang i målscor­in­gen. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.