’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Arsè­ne Wen­ger

Vi spil­le­de mo­dent og in­tel­li­gent, og sej­ren var me­get vig­tig - det var må­ske og­så der­for, at vi blev lidt for­sig­ti­ge

Ar­se­nal er som­me­ren igen­nem ble­vet sat i for­bin­del­se med ad­skil­li­ge to­pan­gri­be­re. Var­mest har ryg­ter­ne væ­ret om­kring Re­al Madrids Ka­rim Ben­ze­ma og Pa­ris Saint- Ger­mains Edin­son Ca­va­ni, men in­gen af de hand­ler ser ud til at bli­ve til no­get.

Ar­se­nal har nu syv po­int ef­ter fi­re kam­pe. Hol­det er no­te­ret for tre scor­in­ger – hvoraf to af dem er selvmål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.