NYT FRA Eu­ro­pas liga­er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FRE­DE­RIK SØ­REN­SEN OG KÖLN KOM TILBAGE

MOURIN­HO UTIL­FREDS EF­TER NE­DER­LAG

LIVERPOOL SPIL­LET BAG­LÆNS UD AF ANFIELD

De re­ge­ren­de en­gel­ske me­stre fra Chel­sea måt­te højst over­ra­sken­de no­te­re et ne­der­lag, da Crystal Pa­la­ce i går var på be­søg. Lon­don- bys­bør­ne­ne vandt 2- 1, og bag­eft er var ma­na­ger José Mourin­ho util­freds.

» Til­lyk­ke til Pa­la­ce. Det er et fl ot re­sul­tat for dem. Men vi fortjen­te ik­ke at ta­be. Uaf­gjort hav­de væ­ret et pas­sen­de re­sul­tat, men Pa­la­ce gjor­de det svært for os. Og uaf­gjort vil­le selv­føl­ge­lig sta­dig­væk ha­ve væ­ret et dår­ligt re­sul­tat for os, « sag­de José Mourin­ho eft er kam­pen iføl­ge BBC.

Ne­der­la­get var Chel­seas an­det i fi re kam­pe, og de re­ge­ren­de me­stre står blot på fi re po­int.

Den tid­li­ge­re Ju­ven­tus-, Bo­log­na- og Vero­na- for­sva­rer, Fre­de­rik Sø­ren­sen, har lidt i stil­hed få­et en fi n start på til­væ­rel­sen hos FC Köln i den ty ske Bun­des­liga. I går blev det til en 2- 1- sejr hjem­me over Ham­bur­ger SV, der el­lers var kom­met for­an to mi­nut­ter eft er pau­sen på et mål af Lewis Holt­by .

Men med godt et kvar­ter tilbage slog Fre­de­rik Sø­ren­sen og co. tilbage. Først ved den østrig­ske an­gri­ber, Phi­lipp Ho­si­ner, og blot to mi­nut­ter se­ne­re ved Ant­ho­ny Mo­de­ste ( bil­le­det) på straff es­park.

FC Köln er der­med sta­dig­væk ube­sej­re­de i den ty ske Bun­de­liga med syv po­int eft er de tre før­ste spil­ler­un­der .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.