Bolt sik­rer sig guld- hat­tri­ck

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Usain Bolt vandt i går nyt VM- guld. GULD - GULD - GULD Fo­to: AFP

Ver­dens hur­tig­ste mand kan rej­se hjem til Ja­mai­ca med ta­sken fuld af guld.

Usain Bolt og re­sten af det ja­mai­can­ske 4x100 me­ter- sta­fet­hold var su­veræ­ne i gårs­da­gens VM- fi na­le.

Det skyld­tes ik­ke mindst, at USA klok­ke­de godt og grun­digt i det ved det sid­ste skift , og så kun­ne Bolt nær­mest i en­som ma­jestæt lø­be gul­det hjem i ti­den 37,36 se­kun­der.

Det var Bolts tred­je guld­me­dal­je ved VM i Bei­jing. Tid­li­ge­re på ugen sik­re­de han sig tri­um­fer i bå­de 100 me­ter og 200 me­ter.

Det ame­ri­kan­ske sta­fet­hold kom i går i mål på en an­den­plads – men blev ef­ter­føl­gen­de diskva­li­fi ce­ret i for­bin­del­se med det kik­se­de skift e. Der­for end­te det med, at Ki­na over­tog sølv­me­dal­jer­ne, mens Ca­na­da tog sig af bron­zen.

De ja­mai­can­ske kvin­der gjor­de iøvrigt mæn­de­ne kun­sten eft er og sik­re­de sig i går li­ge­le­des guld i 4x100 me­ter. Her var det ver­dens­meste­ren på 100 me­ter­di­stan­cen, Shel­ly- Ann Fra­ser- Pry­ce, der løb de sid­ste, af­gø­ren­de me­ter. vø­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.