Fa­rah sik­re­de dob­belt guld

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den bri­ti­ske lø­ber Mo Fa­rah har op til VM i Bei­jing væ­ret un­der heft ig do­ping­mi­stan­ke grun­det sit part­ner­skab med den kon­tro­ver­si­el­le træ­ner Al­ber­to Sa­la­zar. Men ik­ke de­sto min­dre har Fa­rah nu vun­det to guld­me­dal­jer ved VM. Først på 10.000 me­ter og nu på 5.000 me­ter. I går løb han fra alt og al­le, da han sik­re­de sig sin an­den guld­me­dal­je ved ver­dens­mester­ska­ber­ne. Den 32- åri­ge bri­te til­ba­ge­lag­de de fem ki­lo­me­ter i ti­den 13 mi­nut­ter og 50,38 se­kun­der. I går blev sam­ti­dig og­så sat en ut­ro­lig re­kord i ti­kamp ved VM. Her slog ame­ri­kan­ske Ash­ton Ea­ton ver­dens­re­kor­den på vej mod gul­det. 9.045 po­int fi k han ind­sam­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.