Gav Laud­rup- brød­re man­gel på respekt fo Møl­ler Ni­el­sen som b for de­res boy­kot af la eft er Dan­marks 0- 2- n Par­ken i 1990 til Jug EM- kval­len?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mi­cha­el Laud­rup, in­ter­view i Po­li­ti » Jeg spil­ler fod­bold for glæ­dens sk nens skyld. Men i de sid­ste år har j ved at spil­le på lands­hol­det, og da ge am­bi­tio­ner er for­s­vun­det, har j ning om at stop­pe. Der er gan­ge, h at spil­le godt, og så­dan har jeg det nu. Jeg kan der­for ik­ke til­fø­re hold in­spi­re­ren­de, og der­for kan jeg lig ( Kil­de: Am­bas­sa­dø­ren: En bog om Jakob Kvist) Bri­an Laud­rup: » Jeg har ik­ke respekt for Ri­chard M træ­ner, og der­for kan jeg li­ge så g ham kan jeg sim­pelt­hen ik­ke ud­fo bry­der sig ik­ke om mig som spil­le sa­dø­ren: En bog om Mi­cha­el Laudr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.