Gav Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen spil­ler­ne lov til at ta­ge på McDo­nalds før EM- fi na­len mod Tys­kland?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jim Stjerne Hansen: » Ja, den er god nok - og det var mig, der be­tal­te reg­nin­gen på knap 3.000 kro­ner. ’ Ri­car­do’ vid­ste godt, at der skul­le fi ndes nog­le ut­ra­di­tio­nel­le ting frem af po­sen, hvis vi skul­le vin­de fi na­len - det var hans må­de at gø­re det på. Jeg kan hu­ske, at Berti Vogts ( Tys­klands land­stræ­ner fra 1990- 1998, red.) blev for­ar­get over det. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.