Ne vir­ke­lig or Ri­chard be­grun­del­se ands­hol­det ne­der­lag i goslavi­en i

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

iken, 1990: kyld og for am­bi­tio­eg ik­ke følt glæ­de a nu og­så de sport­s­li­jeg truff et min be­slut­h­vor det er umu­ligt t på lands­hol­det li­ge det no­get godt og ge­så godt stop­pe. «

Mi­cha­el Laud­rup, af Møl­ler Ni­el­sen som odt stop­pe nu. Un­der ol­de mig, og han rty pe. « ( Kil­de: Am­bas­rup, af Jakob Kvist)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.