Skift ede ’ Ri­car­do’ vir­ke­lig beg­ge Laud­rup- brød­re ud i 1- 1- kam­pen i Nor­dir­land i ok­to­ber 1990?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I fi lmen pil­ler Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen Bri­an og Mi­cha­el Laud­rup ud af EM- kva­li­fi ka­tions­kamp mod Nor­dir­land, og det stem­mer med vir­ke­lig­he­den. I det 70. mi­nut sen­der ’ Ri­car­do’ Lars Elstrup på ba­nen i ste­det for Bri­an Laud­rup, og 10 mi­nut­ter se­ne­re afl øser Jo­hn Helt Mi­cha­el Laud­rup. ( Kil­de: DBU. dk)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.