Vil­le ’ Ri­car­do’ væ­re ble­vet fy­ret, hvis Dan­mark var rø­get ud af pul­je­spil­let?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jim Stjerne Hansen: » Nej, det tror jeg ik­ke. I al­le de år, jeg har væ­ret ge­ne­ral­se­kre­tær i DBU, har vi mini­mum eva­lu­e­ret en land­stræ­ner over to år. En en­kelt miskva­li­fi ka­tion hav­de ik­ke æn­dret på det. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.