DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK 1. DI­VI­SION, KLOK­KEN 15: 00 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

FC Midtjylland stod for den store over­ra­skel­se ved at slå Sout­hamp­ton ud og fi k fre­dag en gan­ske for­nuft ig lod­træk­ning med Na­po­li, Le­gia Warszawa og Club Brug­ge som de tre dan­ske mod­stan­de­re.

Man skal dog ik­ke for­ven­te, at FC Midtjylland kan gø­re det igen og gå vi­de­re til 1/ 16- fi - na­ler­ne i det nye år. De før­ste book­ma­ke­re er nem­lig al­le­re­de ude med odds, og her gi­ver Bet25 tre gan­ge pen­ge­ne på FCM- avan­ce­ment, mens Dan­ske Spil er helt op­pe i odds 3,25.

» FC Midtjylland må si­ges at ha­ve få­et en gan­ske fi n lod­træk­ning. Med det in­ter­na­tio­na­le snit hol­det eft er­hån­den har få­et, er de godt ru­ste­de, og sam­men­fat­ter man grup­pen, bør der be­stemt væ­re mu­lig­he­der for vi­de­re avan­ce­ment, selv­om at de kom­mer som un­der­dogs og vil på­stå, at de sta­dig er med for at læ­re, « si­ger Nik­las Nür­n­berg fra Bet25.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.