1,67

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I takt med de elen­di­ge resultater, er FCV gå­et ’ ba­ck to ba­si­cs’ og spil­ler nu me­get sim­pelt om med mas­ser af du­el­spil. Det har med­ført et par ga­ben­de ke­de­li­ge kam­pe mod Roskil­de og Fre­de­ri­cia, og det vil over­ra­ske me­get, hvis de æn­drer den til­gang før en svær ude­kamp i det nord­jy­ske. Vend­sy­s­sel fort­sæt­ter sti­len fra sid­ste sæ­son med stor fo­kus på de­fen­si­ven, og det har da ind­til vi­de­re og­så gi­vet man­ge må­l­fat­ti­ge kam­pe – så­le­des er det kun kam­pen mod Lyng­by, som er endt med me­re end to mål. God­kendt odds på » un­der 2,5 mål « .

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.