2,35

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er varmt i Spa­ni­en for ti­den. Rig­tig varmt. Der ven­tes op mod 35 gra­der i Ei­bar ved ki­ck­off , hvil­ket gør det tem­me­lig svært at spil­le spr­ud­len­de, off en­siv fod­bold. Der­for bør det ba­ski­ske lo­kal­brag mel­lem Ei­bar og At­hle­tic Bil­bao star­te gan­ske af­ven­ten­de uden de store chan­cer, hvil­ket og­så var til­fæl­det, da Bil­bao gæ­ste­de Esta­dio Ipurúa sid­ste sæ­son. Her score­de gæ­ster­ne kam­pens en­li­ge mål eft er en død­bold, og selv­om Bil­bao er fa­vo­rit­ter i op­gø­ret, var de trods alt ude i en hård EL- kamp så sent som i tors­dags. Må­l­løs før­ste halv­leg i ven­te.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.